Luguluule

Minu luguluuletused jagunevad kaheks: ENERGIALUULE on sõnastuses enamasti kerge ja lihtsakoeline, ROLLILUULE aga mõttelt tihedam ja kihilisem.
Head lugemist!
Mary energialuulet leiad siit.
Sanya rolliluulet leiad siit.

Mis on LUGULUULE?
Luguluule baasiks on suuremad või väiksemad juhtumid ja läbielamised,
mis on autori (Mari Uri) sõnamootori käivitanud alates aastast 2012.
Iga luuletuse taga on kindel lugu, millest võiks kirjutada ka näiteks essee.
Luguluule väljendab olukordades tekkinud taju ning emotsioone, olles pigem konkreetne kirjeldus ja teadlik sõnum, kui tundeline viitav assotsiatsioon.

LUGULUULE KOOLITUS annab võimaluse oma väljendusvorme avardada ja ärgitab loomingut sõnade kaudu. Rääkimine on üldse omaette kunst, teame seda kõik liigagi hästi! Luguluule lugemine võiks anda impulsse end ka igapäevaselt paremini väljendada ning ilusas pakendis välja elada. Hinged vajavad kauneid sõnu ja universum armastab riime – arvatavasti põhjusega! Teeme siis sammu neile vastu, õppides kirjutamiskunsti.

Luuletaja Amsterdamis. Erakogu.

Luguluule koolitus annab võimaluse oma väljendusvorme avardada ja ärgitab loomingut sõnade kaudu. Rääkimine on üldse omaette kunst, teame seda kõik liigagi hästi! Luguluule lugemine võiks anda impulsse end ka igapäevaselt paremini väljendada ning ilusas pakendis välja elada. Hinged vajavad kauneid sõnu ja universum armastab riime – arvatavasti põhjusega! Teeme siis sammu neile vastu.