Luguluule

Luguluuletused jagunevad kaheks: energiat tõstev ENERGIALUULE ja peegeldav ROLLILUULE.
Mari energialuulet leiad siit ja luuletus.ee
Sanya rolliluulet leiad luuletus.ee

Mis on LUGULUULE?
Luguluule baasiks on suuremad või väiksemad juhtumid ja läbielamised,
mis on autori sõnamootori käivitanud alates aastast 2012.
Iga luuletuse taga on kindel lugu, millest võiks kirjutada ka näiteks essee. Luguluule väljendab küll olukordades tekkinud taju ning emotsioone, kuid on pigem konkreetne kirjeldus ja teadlik sõnamänguline sõnum.

 

Luuletaja Amsterdamis. Erakogu.