Luguluule

Luguluuletused jagunevad kaheks: energiat tõstev ENERGIALUULE ja peegeldav ROLLILUULE.
Mari*Uri energialuulet leiad luuletuste leheküljelt ja luuletus.ee.

Mis on LUGULUULE?
Luguluule baasiks on juhtumid ja läbielamised,
mis on autori sõnamootori käivitanud alates aastast 2012.
Ingliskeelne Instagrami luuletuste kokkuvõte on luulepiltide leheküljel. Luguluule väljendab küll olukordades tekkinud taju ning emotsioone, kuid on pigem konkreetne kirjeldus ja teadlik sõnamänguline sõnum.

 

Mari ja ausammas õpetajale, Amsterdam. Erakogu.