Luguluule

Luguluuletused jagunevad kaheks: energiat tõstev ENERGIALUULE ja peegeldav ROLLILUULE.
Mari*Uri energialuulet leiad luuletuste leheküljelt ja luuletus.ee
Sanya rolliluulet leiad luuletus.ee

Mis on LUGULUULE?
Luguluule baasiks on suuremad või väiksemad juhtumid ja läbielamised,
mis on autori sõnamootori käivitanud alates aastast 2012.
Iga luuletuse taga on kindel lugu, millest kirjutan luulepiltide leheküljel. Luguluule väljendab küll olukordades tekkinud taju ning emotsioone, kuid on pigem konkreetne kirjeldus ja teadlik sõnamänguline sõnum.

 

Mari ja ausammas õpetajale, Amsterdam. Erakogu.