Luguluule

Luguluuletused jagunevad kaheks: energiat tõstev ENERGIALUULE on sõnastuses enamasti kerge ja lihtsakoeline, peegeldav ROLLILUULE aga mõttelt tihedam ja kihilisem.
Head lugemist!
Mary energialuulet leiad siit ja luuletus.ee
Sanya rolliluulet leiad luuletus.ee

Mis on LUGULUULE?
Luguluule baasiks on suuremad või väiksemad juhtumid ja läbielamised,
mis on autori sõnamootori käivitanud alates aastast 2012.
Iga luuletuse taga on kindel lugu, millest võiks kirjutada ka näiteks essee.
Luguluule väljendab olukordades tekkinud taju ning emotsioone, olles pigem konkreetne kirjeldus ja teadlik sõnum, kui tundeline viitav assotsiatsioon.

 

Luuletaja Amsterdamis. Erakogu.