Polaarsuse pööramine

POLAARSUSE PÖÖRAMISE (PP) TUTVUSTUS

Polaarsuse pööramine ei ole tavateadvuse mõiste – negatiivse muutmine positiivseks ja vastupidi. See ei ole energeetiliste potentsiaalide vahel pendeldamine.

Kõik seiskunud, kinnistunud, kogunenud polaarne energia võib ühest hetkest alates olla raske, väärtuseta, eesmärgipäratu energia, olgu see hinnanguliselt negatiivne või positiivne. Muutuste loomiseks tuleb vabaneda kõikvõimalikust polaarsusest, mis takistuseks on saanud. Vaim väsib ja tüdib igasugusest rutiinist, soovides ennast kogeda erinevates olukordades ning seisundites.

Polaarsuse pööramine on polaarsusest väljumine. See võimaldab eluenergia paremat voolamist, tingimusteta olekut (sealhulgas tingimusteta armastust), meele selginemist, tõelise õigluse ja vabaduse mõistmist. Elude vältel loodud kehaga kaasas käiv energeetiline pagas kustutatakse. Selle tulemusena toimub põhjalik puhastumine, sundkäitumine peatatakse.

Idee poolest võib PP puhul paralleele tõmmata Eckhart Tolle raamatutes kirjeldatud „alistunud“ seisundi või Krayoni „neutraalse siiriku“ taotlemisega. Inimesel tekib suurem teadlike valikute võimalus, neutraliseeruvad tunded, kaovad hinnangulised vaated. Vaimu- ja kosmilised sidemed tugevnevad, reaalsus teiseneb tasapisi.

Lisaks praktilisele osale käib PPga kaasas teoreetiline juhatus, kuidas edaspidi suunata oma mõtteid mittepolaarseteks, kuidas tulemuslikult kasutada teatud sõnu ning taasluua kõike, mis näib tarvilik.

Polaarsuse pööramise seansi ajal ei toimu märkimisväärset kehalist tegevust – PP toimib elektromagnetvälja kaudu ja jätkub ka hiljem pikema aja vältel.