Shamballa teadvuse tekstid/tõlked

MARK on 2020. aasta sügisel hakanud rääkima Shamballa teadvusest 11. dimensioonis. Ingliskeelset materjali leiab Jonette Crowley kaudu, aga siia teeme tõlgitud materjalide kogumiku. Inglise keelne tekst on veel tõlkimisel.

Nagu ikka, annab MARK sõnumeid koos energiaga, nii et lugemine muudab samal ajal ka Sinu energiavälja. Me justkui teaksime seda kõike, kuid sellegipoolest viib MARK meid järjest uute energeetilis-magneetiliste väravateni, aidates uusi koode selgemalt teadvustada, tunnetada ja integreerida.
Head Shamballa* rännakut!
*
Šambala kui mütoloogilise mõiste kohta loe rohkem Vikipeediast.

<>

11D – SHAMBALLA TEADVUS, III OSA: DISAIN

Klass 5 – Vaatle Kõike, Mis On

OSALEV VAATLEJA
“Sa võtad sageli “vaatlejat” kui eraldi olevat millestki, mida vaadeldakse. Sellegipoolest on vaatlev isik tunnistaja ja samas ka osaleja. Meenuta kvantfüüsika põhialust: vaatleja ei ole vaadeldatavast eraldi. Liigu oma tunnistaja-minasse, samal ajal kui osaled selles, mida jälgid.”

MULLIST VÄLJASPOOL
“Te kõik olete vaatlejad ja teil on vaatleja-teadvus. Praegu on see keskendunud teie väiksemale minale, mis eksisteerib mulli sees. Te kardate olla tunnistajaks kõigele, mis asub mullist väljaspool, sest sealsest ei saa te aru. Lubage meil avaldada saladus: väljaspool teie eksistentsi mulli ei olegi arusaamist. Väljaspool seda mulli ei ole mõistmist tarvis.”

Klass 4 – Sinu Hinge Sügavused

PÜHAD JUURED
“Ühtsuse teadvus on emakese Maa seeme. Üksolek on iga olendi teadvus, olgu ta elav või eluta. Teie Maa sündis sellisest pühadusest. Shamballa teadvus on see, mida olete kutsunud pühaks seemneks. Paigutage see püha seeme Maa keskmesse. Juurduge sinna. See ere Maa täht annab tunnetusele suuna.”

LÕPUTU ÜHTSUS
“Loobu vajadusest otsida. Oled Sa küllalt julge? Oled Sa piisavalt suureks saanud? Et panna kokku kogu aeg, mis on “praeguse” ja “siis” vahel? Sel juhul ei ole väljaspoolsust. Suudad Sa olla mõjutusteta – isegi selle poolt, mida soovid? Kui tunned, et oled ühtsuses, luba endal avarduda ja tea selle lõputust. Üksolemine ei ole jagunev. See ei ole hierarhiline. Kui Sa oled seal, on vaid ühtsus.”

HING JA ÜKSOLEK
“Lase roolirattast haarata millelgi endast kõrgemal – või ehk peaksime ütlema, et millelgi enda sees. “Kõrgemal” näib olevat väljaspool. Oma hinge sügavustes kaotad enda. Uus Sina on üksolek. Viibi vaikselt ühtsuses. Seda ei saa vaadelda eraldatusest või eemal-olekust. Lase kõigel oma hinges Sind siia kutsuda. Selles ühtsuses kaob jälgimine. Jälgimine eeldab tunnistamise kohta, aga siin ei ole seda. Lase lahti. Lase minna.”

SINU HINGE SÜGAVUSED
“Kutsume Sind hinge sügavustesse. Selles sügavuses ei ole patte ega varje. Sinu sügavaim hingepõhi ei ole tumedus või pimedus, vaid lõputu valgus. Oled peljanud oma hinge sügavusi, sest see on nii sügaval ja nii teistsugune. Hoidkem koos kätest ning laskugem sinna. Las miski muu haarab Sinu hingamise oma valdusse ja juhib Su hingetõmbeid.”

Klass 3 – Uute Koodide Aktiveerimine

MAGNETISEERU KÄBINÄÄRMES
“Lase oma meelel liikuda gravitatsiooni tasakaalupunkti. Kujutle, et Su käbinääre on must auk ja vaigista meel. Sinu käbinääre on magnet. Kõik Su mõtted magnetiseeruvad käbinäärmesse. Luba sel muutuda nii tihkeks, et isiklikke mõtteid pole võimalik sealt eradada. Sinu Shamballa Disaini-tiim – ja nende Disaini-tiim – on Sinuga. Võib-olla ei ole Su ümber midagi tunda, näha ega kutset kuulda. Nad on Sinuga teadmise teel.”

MUUTUSTE SEEMNED
“Muutused avanevad, kui muutuste seemned saabuvad. Muutused tulevad uute koodide, ümberorganiseerimise ja teie Disaini-tiimi kaudu. Paljud grupid on nende endi kaunilt õitsvatel radadel. Nagu te teate, olete ainus grupp, kellega meie, MARK, töötame. Teie olete ainus grupp, kes saavutab midagi, mida te saavutate, sellisel moel. Kuid me ei tea veel, kuidas te reageerite koodidele, mille me toome, ja ei saa seetõttu jagada, mida eeldada.”

ELULILL
“Lubage endil joovastuda universumi suuremeelsusest ja headusest. See ülendav suurus ja headus laseb valla miski, mis ennast teie eest jätkuvalt peidab. Tundes end eksinu või vähemana, minge tagasi Elulille keskmesse. Ühinege suuruse ja headuse lõikuvate väljadega. Teadke, et olete elav, hingav, kehaline Elulille seeme.”

SÜTTI, SÜTITA
“Käib süttimise stardiloendus. Start toimub peagi. Ülestõusmine on programmeeritud. Me oleme kursil, ja õhkutõus on osa põhjusest, miks olete siin sellel planeedil. Paljudel juhtudel on teie vaimne eesmärk nende uuenduste, ärkamise ankurdamine. Need on olnud magavad rakud, mis on siia teie teadvuse poolt külvatud ja kõrgeimate olendite poolt kohale kutsutud. Ärgake nüüd üles! Süüdake plahvatuslik areng inimeste teadvuses.”

HARMOONILISED PLAHVATUSED
“Teie ärkavad rakud süttivad, vallandades tohutu hulga väikeste plahvatuste seeriad. Disharmooniast luuakse harmoonia. Te ei pea just sageli plahvatusi harmooniliseks. Uuel loomise tasandil, kus praegu tegutsete, on nii. Need ei ole emotsionaalsed plahvatused, ega ka füüsilised. Eelmine disainivorm, milles olite, plahvatab. Mikroplahvatused avavad uued koodide jadad ja inimkonna uue disaini võimalused.”

Klass 2 – OMile Häälestumine

VÕIMENDAGE OMA OLEMUST
“Te võimendate oma olemust – ja mitte ainult seda väikest mina, keda te tunnete inimese avatari-kehastusena. Teie olemus on Olend, kellel on, jah, jälg Shamballas, aga kes hõlmab enamgi kui Shamballa. Me alustame nüüd oma kogunemist koos teie Shamballa Disaini-tiimiga. Selles peatunud hetkes, kus on koos ühtsus, armastus, kaastunne ja andestus, võimendage oma olemust enese kauniks magnetiks.”

Klass 1 – Shamballa Disaini-Tiim

ASTMELINE MÕJU
“Muutes eksistentsi aja ja ruumi osa, mõjutate tervet kulgemisvoolu. Need mõjud laienevad astmeliselt. Tükikesed, mille oma elus ja olemuses paika sätite, antakse edasi kogu aja-ruumi spektris. Neist saadakse teada isegi väljaspool ajalis-ruumilist spektrit. See ongi põhjus, miks oleme teid tutvustanud teie Disaini-tiimile – et tükid, mis teist eralduvad ja tükid, mille kohale paigutate, oleksid suunatud pühas armastuses.”

LAINETUSE VÄLI
“Lainetused, mille oma aja/ruumi universumis teete, ulatuvad tõepoolest ka kaugemale ajast ja ruumist. Ajalis-ruumiline universum ei ole väljalõige – see on kogu universumi sagedusväli. Kõige olemasoleva sees on meie osa vaid väike aja ja ruumi sageduslik riba. On olemas palju reaalsusi, mis jagavad sama eksistentsi voolu.”

KOHTU OMA DISAINI-TIIMIGA
“Käesolevas Shamballa teadvuse kursuses hakkate te tööle ühe Disaini-tiimiga. See olemite meeskond on teiega tööd teinud aegade algusest peale, ja isegi aegade üleselt. Nad tulevad teie juurde Shamballa kaudu. Nad võivad olla Suurest Valgest Vennaskonnast või mujalt; siinpool on olemas palju vennaskondi. Sinu Disaini-tiim hakkab koosnema arvatavalt 3st kuni 6st olemist – pigem intiimne grupike! Nad võivad esineda vaid 5 või 6 erisuguse värvi, vibratsiooni või kujustisena.”

<>

11D – SHAMBALLA TEADVUS, II OSA: DIS-ILLUSIOON
Klass 8 – Kannatuse Loori Taga

SHAMBALLA: SIIN, PRAEGU
“Olge Shamballa teadvuses siin ja praegu. Kõigepealt peame teid Shamballa teadvusse viima ja siis laskma tagasi oma normaalsesse ellu triivida. Kordame seda teekonda nii kaua, kuni väravad on avanenud. Olge täielikult sellesse maisesse teadvusse lõimunud. Kogege kevadisi õisi, suusatage, ja tunnetage oma siinset kaunist teadvust kogu selle täies pühaduses. Kogege seda maailma ilma kannatuseta.”

OLE TÄIS SÜDANT
“Süda on suurepärane ühendaja. See on vabastatud mitte ainult kannatusest, vaid ka kannatuse vastasest kaitsest. Taasühenda süda kõige elavaga – kõikide tunnetavate olenditega. Kaasa ka kivid, taevatähed, maamuld… Ühenda süda uuesti kõige elusaga kannatuse loorist kõrgemal. Ole hästi südant täis. Ole armastav. See on emotsioon, see on tunne.”

PEEGELDUSEST KAUGEMAL
“Selleks et inimkonda aidata, on väga oluline püsida oma Shamballa-minas. Leia oma olemine seal ja suhestu inimkonnaga sellest punktist. Ole kaastundlik, loomulikult – aga meister-minana, ära anna kannatusele võimalust. Näe inimeste meister-minasid. Füüsiline reaalsus on peegeldus, just nagu järv oleks see “mina”. Shamballa teadvus on MEIE, kus te olete kõik koos. Tantsige looride kohal, väljaspool peegeldust.”

SUHESTU PÜHADUSEGA
“Seisa kindlalt kannatuse loorist väljaspool, selleks et teisi aidata. Hoidu kannatamisest. Nii on Sinust lähtuv kaastunne sümpaatiast määrimata. See on parim moodus, kuidas teised Sinu poole sirutuda saavad. Kui nad on ikka veel teisel pool, kannatamises, vaatad Sa selgelt ja näed neid parimas korras. Ehkki nad on selle osa oma kõrgeimast minast lahti ühendanud, elab osake neist ikkagi loori taga. Suhestuge nende pühadusega.”

TAASÜHENDU RÕÕMUS
“Lase kõigel uuel viisil ühenduda. Kõigel. Su vana mood ühenduda hoiab Sind aegunud mustrites. Nüüd kui oled end kõrgemale tasandile paigutanud, peavad Sinu ühendused olema ümber seadistatud ja uuesti taas-asutatud. Tehke ümber viimane kui üks suhe. Märgake, et te ei pea seda tegema ükshaaval. Lihtsalt tunnetage oma seotust erinevana. Kõrgemana. Tundke suuremat vabaduse ja rõõmu voogu ning tantsige oma kõrgemas olemuses. Te olete illusioonidest väljas.”

ALISTU EKSTAASILE
“Luba endal ekstaasile alistuda. Kannatustest vaba maailm on väga erinev sellest, mis on loodud eespool loore. Luba end tunda väga palju teistsugust. Lase oma keha olla vabanenud, uuesti sündinud, taasühendunud, taastatud. Tunned Sa, et mitte ainult Su süda pole ekstaas? Leia üles pehme olemine. See pole niivõrd ekstaatiline kogemus, kuivõrd selle teadev olemine. Kui meistrid sellest kõnelevad, räägivad nad kannatuse loori tagant väljumisest.”

EKSTAAS
“Ekstaas on põhjustatud mitte headest ega halbadest kogemustest, vaid see on valik olla kannatustest väljas. Sa mõtled tihti ekstaasist kui kogemuspõhisest. See mõtete muster hoiab Sind kinni läbielamiste maailmas ja köidab selle külge, mis võiks olla hea või halb kogemus. Ole seal, kus kannatus ei saa Sind kätte. Leia paik, kus Sinu kannatav meel on vaikne. Ekstaas on pühaduse kvaliteedimärk – see on osa samasugusest hingekogemusest kui teadvuse ühtsuse kogemus Shamballas.”

<>

Klass 7 – Kiirenda Oma Shamballa-Mina

SINU SÜGAVAM SISU
“Sinu ‘ego rahulolu’ on alla surutud. See põhjustab paljudes teist tuimustunnet – ja kahtlust, kas see pole mitte depressioon. Kui koorite eemale oma ego rahulduse kihte, siis leiate järjest sügavamat sisu. Igaüks teist puhastab eripäraselt asju, mis teid enam ei teeni: seda, kes ja mis te ei ole olnud *Sina ise* juba aastatuhandeid. Te olete Shamballa teadvuse eksemplarid.”

SINA ESIMESENA
“On aeg ennast esikohale seada. Te olete ühed esimestest, kes läbivad väravaid ja te peate olema maandunud – nii meditatsioonis kui ka looduses. See peab olema kõigepealt. Kui toote inimkonda teadvust, ei saa te vaid “trumme taguda” ja teisi enda juurde kutsuda. Te toote oma maandatud teadvuse inimesteni nii hästi, et see laieneb mööda elu võrgustikku edasi. See on see, mis teisi äratab.”

LASE LAHTI
“Eemaldu oma mõtetest enda kohta: kes Sa oled, mida oled valesti teinud, mis on Sinu kavatsused, mis on Sinu võimalused. Lase lahti isegi sellest, mida oled läbi elanud. Sinu mentaalne keha peab läbima suurima lahustumise kuni desillusioneerumiseni, mis võib olla keeruline üleminek. Eira “sisemist häält”, mida nii hästi tunned; seda häält, mis tihti Sinu varjukülgi rõhutab. See on sama hääl, mis Sinu ülevust esile toob. Mõlemad peavad desillusioneeritud saama.”

SÄRAV OLEMUS
“Ole oma kõige arenenum, hinnanguvabam, selgem, puhtam, rikkumatum ja õnnelikum versioon. Ole maandunud Maale ja maandunud valgusse. Las iga päev õitseb ja voolab, ilma et järgiks tingimata ‘plaani’, mida arvasid end pidavat järgima. Sinu roll on särav olemine. See on parim viis, kuidas praegu teisi toetada.”

HARMONISEERIV VALGUS
“Saab olema enam valgussambaid. Tuleb esile rohkem valgusolendeid ja -töölisi. Nad kiirgavad mitte ainult valgust, vaid harmoniseerivat valgust. Need valgusesambad kiirgavad moel, mis teeb kiirelt ümber sotsiaalseid struktuure ja uskumuste süsteeme. Inimesed, kes poleks iial oma ärkamist uskunud, hakkavad mediteerima, palvetama, küsimusi esitama. Saabub suur valgustumise laine.”

TÕUSE ÜLES JA VABANE
“Järgi oma puhast, selget ja kirgast juhatust. Ühiskonna poolt dikteeritut kuulates või proovides kaitsta osi, “kes oled olnud”, tabab Sind kohene, õppetunde andev karma. Kui Sa ärkamisse tõused, kukub küljest kõik, mida oled elude jooksul kaasas tassinud – traumad, uskumussüsteemid,  piirangud – märksa kiiremini. Sa oled hetkes – mitte ette planeerides, mida ütled, mõtled või teed. Selle asemel ütled Sa: “Ma vajaksin praegu juhatust,” ja nii see ongi.”

KARMA ÜLETAMINE
“Kujusta oma mööduvat karmat kui üht kvantspiraali, mis läheb keereldes üles. Nüüd teed Sa läbi ülemineku. Järgmisel tasandil on taas keerd, kuid intensiivsem. See on kiirem. Sellise tiirlemisega tuleb karma rutem: kui teed vale otsuse, taipad seda kohe. Sa ei oota aastakümneid enne tagajärge. See üleminek on põhjus, miks me Sind üha siit portaalist ja kvantruumist läbi viime.”

IMETLUSVÄÄRNE SINA
“Sinu kosmiline olemus on alati olnud imetlusväärne. Sa oled suurepärane. Sa oled valgus. Sa oled, ja oled alati olnud, terve.
The constant reminder of that which is not whole in you must be disillusioned, dissolved. Esmalt, eemaldu sellest illusioonist. Reconnect yourself with the Shamballa Consciousness. This part of you is already above the perturbations, beyond the ebb and flow of your ego-words, and disregards the inner voice that tells you what you think you know.”

INIMKONNA MUDELID
“You are Etheric Shamballa Consciousness AND Embodied Physicality at the same time. To a far greater extent than ever before, you can be both now. You are wayshowers. Allow yourself to feel a wholeness – perhaps a wholeness that you did not even realize you were missing. Reunite. This beautiful reunion of your Shamballa Consciousness and humanity’s access to it is more physical than ever before. You are the templates of the new humanity.”

GRAATSIA TUULED
“Illusions are things that you *think* you know — but thinking is never the gateway to knowing. Allow all illusions to wash away. Use the power of the lunar eclipse – the shadow time of emotions – to drop deep into your unconscious. There will be no feelings here. Let the winds of grace gently clear the deep wells of the unconscious. Clear your shadow self and then clear the shadow selves of all. Experience a deep, continual releasing. Allow deep disattachment and clearing. Notice who you are and how you feel without this burden of heaviness.”

KÕRGEM TEADVUS
“You have been suffering ever since your memory disconnected from the Garden of Eden, from Shamballa. This prompted you to look for security outside of yourself. You once intimately knew these higher consciousness places. Remember them now. Now is a time to heal this great distance. Cross the great abyss and know that it is crossable. Bring that power, sweetness, and certainty into how you live this life.”

ÜHENDU LAHTI
“This is a time to disconnect. Disconnect time from that which is no time. Disconnect time from that which is beyond space. Simply disconnect. Find yourself free of the confines of your entire living paradigm. Release the shackles that have made you believe that this reality is your only reality. This release will occur bit by bit — you will not suddenly be angels flying around with wings. As greater realities open to you, that which you know on earth becomes sweeter and more complete. Less is lost. Less is insecure.”

<>

Klass 5 – Sisemine Minu/Meie Tõe Ruum 

SINU TEEKOND
“This solstice is an acceleration – we’ll call it “the evaporation”. Imagine so much light being brought to your physical world, so much pure potential, that there is more evaporation. There is more sunlight. Picture the density evaporating and becoming loose and vaporous. You, who are balanced and ready, know that this is not the beginning. It is another step toward that which you came here to be.”

SAGEDUSEST ÜLALPOOL
“Liigu kohta, mis ulatub isegi sagedustest välja; energiast ülespoole, nii nagu Sina seda mõistad. In this space, intention and knowing drives, directs, and guides you. From this space, you can see misery. You can see sadness. You can see that which you are afraid of. From this space, you no longer have to *know* them, because you already resonate to them. Your knowing is greater. It is unleashed and opened up.”

<>

Klass 4 – Kogemuse Ülesus

SOLAARSE SÜDAME TÄHT
“Leave the world of separation and distance, and the illusion of polarity and duality fade. Lessen the illusion that something outside yourself is not you. Nothing is tied to good or bad – there are no ‘saviors’ or ‘villains’. Lose your fixation for a villain or a savior to be outside of you. Bring your consciousness clearly inside. Where inside? To what we’ve called the Heart Star. This is your Solar Heart.”

LÕPMATU KEHA
“At magical times, your consciousness knows itself as eternal and cosmic. However, the 3D reality is dense and your body is left behind. Your body is one with eternity/infinity. Begin to know your body in that space. Invite your body to know eternity from itself. Do not translate your body’s knowing through thinking. While you may not experience anything, know that your heart is the opening of the doorway to eternity/infinity.”

VALED PARADIGMAD/SEOSTE SÜSTEEMID
“Your body itself can be hypnotized by chasing after its ego. This occurs when your body follows your brain – follows your mind – follows your thinking – follows your ego self. Your body can be hypnotized into thinking that it must age, that it may get sick, that it will die. Those are strong forms of hypnosis and are part of the illusion. Move outside of mind/brain. Connect your body with eternity. In infinity, those valed seosesüsteemid begin to fall away.”

KOGEMUSEST VÄLJASPOOL
“Move into your heart. From here, stop moving. Stop achieving, seeking, or looking for. Open into eternity without time or distance. Allow yourself to be senseless — experience no sensations. The opening cannot be felt because you *are* the openness. Know oneness from the inside, rather than seeking to ‘visit’ a separate experience. While you have experiences, you are an outsider. Join this place, beyond experience.”

UUED RUUMID
“Together, we explore a new field. The more frequently you visit this space, the stronger your ability becomes to find the field independently. It is never our intention — nor will it happen – that we create dependencies. We are partners in opening spaces. Together, you and we strengthen channels until you are strong enough to no longer need our guidance.”

VOOLAVUS
“Our work has always been not to teach you, but to change you. Now, change is the epitome of what is needed. Move outside of thinking, and release the worries and anxieties that it brings. Obviously, you still need to think for your frozen, ice-dense self. Know that you are more than that. Become fluid. Move between the density of the ice and vapor of the highest frequencies and dimensions.”

<>

Klass 3 – Tugevdades Oma Magnetismi

KAASA KAOS
“Imagine yourself as a magnet. While the unsettledness of iron filings surrounding you are chaotic, you hold a peaceful centeredness. This magnet, and all that comes to you, becomes structured according to your magnetism. What was externally chaotic begins to take on the magnetism of the beautiful ley lines that surround the Earth. Tõmba ligi kaost ja lase sel end energeetilisteks mustriteks süstematiseerida.”

CENTERED LIGHT
“Light does not only come from the ‘Creator’. The light is love in the hearts of your comrades, your pathmates, your loved ones. The next few weeks are critical in the setup of a fresh start. This is not anything new; it’s merely a fresh beginning. You are solar panels, batteries of light, and radiating illuminators. You radiate centeredness. Your settled-ness and peaceful cores illuminate. Center yourself in the strongest center core that you have found in ages. Your core is your mast, the center of all creation.”

VALGUSTAVAD KIIRED
“Sina, kes Sa oled näoga päikese poole, korjad valgustavaid kiiri. Ei ole vajadust olla kindel kindlustunne on praegustel aegadel võimatu. Ole kindel, ikkagi, iseendas. Usalda, et kui saabub järgmine samm, tead Sa, kuhu suunas see viib. Olge valguse tingimusteta vastuvõtjad. Nagu päikesepaneelidel, ei ole ka teie valikuks vaid keskpäevapäike. Võtke endasse nii palju valgust, nagu te iganes suudate, igast nurgast ja igast allikast.”

<>

Klass 2 – Kohtu Shamballa Meistritega

UNIQUELY RADIANT
“As your pineal gland opens to Shamballa Consciousness, your illumination clarifies and strengthens. Each of you have different frequencies. If the illuminations were to be seen in a physical world, you may imagine yourselves in white robes with hints of color. Of course, each of you has a uniquely different hint of color. Your unique radiance now moves in all directions, through all dimensions and space. It radiates from you. Your illumination is beautiful and self-determining. It cannot be turned off. Your radiance is a brightening light.”

OPEN YOUR SENSES
“Open to your senses. Focus your attention to opening the pineal gland in the center of your brain. Activate it to a higher level than before. Attune your pineal gland to the Shamballa Consciousness. As it opens, it brings you inside yourself and you experience the cosmos internally rather than externally. This is the same cosmos, the same infinity, but felt within you. Let this space solidify as you know it once again.”

RAPID GROWTH
“In the months ahead, your growth will be exponential and will move quickly. Your doubting self will not believe the speed of your growth. Rapid growth is necessary now. We ask you to trust the light that you are. Trust the eternity and the brilliance that you hold. Each of you is radiating a frequency that is unique to you.”

LIGHT TAKES FLIGHT
“This white light knows no barrier with regard to time. It moves equally freely to the past, present and future. We call you winged ones. This does not necessarily mean that you have sprouted wings. The wings are a symbol that your light takes flight. Your light is not limited by time, space, or dimensions. As you fully claim your light, you fully claim your wings. Become more comfortable with the eternity of you.”

ILLUMINATE
“Know yourself as a winged one. As a being of white light, notice the strength of your radiance. Perhaps you’ve known or sensed a soft light coming from you in the past. Now, it’s a powerful projection of white light. This light illumines you and illuminates the space around you. Imagine it. Your imagination creates. This white light knows no-dimensional boundaries, so it moves through all dimensions equally freely. Amplify the radiance of your white light through imagination.”

RECONNECTED WINGS
“Welcome to the reconnection of your wings. Feel yourself greatly centered. Feel your solar heart — the connector, the seed crystal of all existence — opening. Feel the purity of you downloading into you, brushing away the debris that has become your life. The white space is immensely purifying and lifting. Remind yourself of this. Become the white space once again.”

<>

Klass 1 – Valge Ruum

INFINITE CONNECTION
“Find the space of infinite connection to allow a space where love has no sizes. “I love chocolate, but I love my dog more. I love my dog, but I love my mother more.” There is no meaningfulness to levels of love. Consider intensity. Intensity is experienced as intense only from outside of itself. If you are struck by lightning, it feels very intense because the lightning is outside of you – striking. When you become the lightning, the intensity is very different. When you become the love, it is intense in a way that has no words.”

EXPLOSIVE LOVE
“You understand love from an object/subject point of view: “I love chocolate; I love my dog; I love my mother.” There is a great deal of intensity here. Love’s intensity has both sides of the range. Imagine growing the intensity once the “I” and the “object” are not separated. This intensity of love replaces meaningfulness as a course guide on your way. Love is the lover and the loved, the lover and the beloved. Imagine a sense of lightning — without movement. Love becomes an explosive experience of love without movement.”

INTENSITY OF LOVE
“You’ve previously been driven by ‘meaningfulness’. This will be replaced by an intensity of love. By definition, meaning requires contrast: “this has meaning, this does not.” To see meaning, one’s point of view must be as an observer, outside of meaning. Consider the white space. When you are submerged in and become the white space, how could there be meaning? There is no observer to process the experience. From here, one cannot give a hierarchical definition that includes meaning.”

MEANING
“Things that once felt meaningful in your life may begin to lose their lustre. Do not be surprised by this; your relationship to what is meaningful is changing. Stay willing to not let meaning define your progress. This is hard to understand. Know that you are moving into more esoteric circles and your metrics are no longer what they once were.”

ESSENCE OF BEING
“What is the essence of being? You have no idea, for how could a mere idea hold the essence of being? In Shamballa, guides and masters are mentoring each of you — collectively and individually. You are helped on every step along the way. You may not see these guides. By their very nature, they are essence. Let yourself surrender. Move into a peace that has no cause. There are no requirements for entry.”

MANIFEST CREATION
“This planet is a place where creation manifests. It’s perfect in every way. Please know that everything wonderful about your life does not disintegrate once you know the bigger world. You can peek behind the curtains of the illusionist and discover that you ARE the illusionist. Magic lives in you. Dis-Illusion is dissolving and disintegration. When you get beyond illusion, you move into the world that is fundamental to and of all existence. As you allow dis-illusion, you then become a master of the illusion. You are that magician.”

THAT WHICH IS REAL
“You are illusionists. You have created this beautiful illusion of Earth, and we will not expect to take it away. This beautiful illusion is part of creation. Illusions are not bad. A magician is magic. You still pay money to see these masters — even when you know they are illusionists. Yes, you are living in an illusion, but it doesn’t make it any less curious, wonderful, or creative. Now, we invite you backstage. See that which is real. Let that knowledge also be part of your creation on this planet.”

DIVINE HERITAGE
“Everything you know – or think you know – is an illusion. When that which is not an illusion comes to you, it cannot be seen. If it could be seen, it would still be illusive: an illusion. What does it mean, to lift you and all consciousness to the higher, etheric realms of Shamballa? Shamballa is the world of divinity. It is the world of grace, interconnection, communication and communion. It is a place where love is the internet. Shamballa is the divine heritage and birthplace of humanity and all consciousness.”

<>

11D – SHAMBALLA TEADVUS, I OSA: AVASTAMINE
Klass 8 – Maandatud Ühendus Kõrgemasse Tegelikkusse

EVOLUTSIOONILISE TEADVUSE MAJAKAD
“Kasv ja evolutsioon, mida me näeme ja mida sa koged oma pehmuses, on palju rohkem, kui me ootasime isegi kuus kuud tagasi. Jah, sa avasid väravad Shamballa avastamiseks. Neid avades oled muutumas märguandeks ka teistele, et liikuda kõrgemasse evolutsioonilisse teadvusse. Läbi värava Maale, selle tajutava sageduse kaudu avate väravad tohutu tervenemise, tasakaalustamise, austuse ja terviklikkuse jaoks.”

DOORS OF TRANSFORMATION
“At first, you took mere wisps of your awareness to the higher worlds. Only wisps could pass to humanity because the channel was not yet big enough to bring transformation. Now, as you feel these higher realms, the doorway is opened. It allows not only wisps, but transformation. Through that doorway, the entire opening of the higher realms becomes accessible. Transformation will come not just to your traveling consciousness, but to your body, in place, here.”

KEY TO LIBERATION
“Now, we see your ability to stay present in your body while breaking out of the either/or paradigm. This paradigm is the basis both of duality and polarity prisons. You can now be yourself while being the cosmos. This is the fundamental shift that breaks you out of black or white, right or wrong. That, itself, is the key to the door of liberation. You have been breaking out of that, and being here and expanded at the same time. This is immense and has gotten stronger in the last two weeks. Your strength in the higher worlds coordinates and increases your strength in this world.”

REMEMBRANCE
“Since we first came to Jonette in the 1980s, our goal has been to expand consciousness to a level where humanity could break out of its inhumanity. We now see the fruit of thousands of years, thousands of people, and thousands of masters. We, and you, bring more awareness to humanity – more remembering. You remember not just that which was, but create that which is.”

BLENDING OF MASTERY
“Masterful souls have created their worlds in the higher dimensions. Now that you can hold more, you connect in a meeting of masterful souls. There is a merging and blending of mastery. Truth, power, wisdom, and love open. Before, this level could not be accessed with the separation that humanity felt from its own divinity. From you, discoverers and other discoverers, the gates are open.”

<>

Klass 7 – Kõiksuse Tants

ERITA MUUSIKAT
“Egod tekitavad inimestele n-ö suure pea. Suure peaga on väga raske tantsida! Kui proovite kõike oma peaga ja peas lahendada, on teil sageli selline suur pea. Andke oma elus ruumi spontaansele teadmisele. Teadke, et kõik on hästi ja see *kõik* olete teie. Eritage muusikat, et kõik on korras ja asjad liiguvad iseenesest oma kohale. Me ei anna lubadust, et end alati hästi tunneme – mõnikord on järgmine tantsusamm raskevõitu. Samm on perfektne, kui see on hiigelsamm või suur venitus.” 

FOLLOW YOUR MUSIC
“You leap because it’s the time to leap. The music makes you leap. When you leap, you land exactly where you need to be. When you need to move, follow the music that you hear. Move to the part of the dance floor where the music calls. Let go a little bit more. Know that as the music plays in your daily life, you will know the steps and the movements to make.”

THE DANCE OF CREATION
“The dance happens at all levels— from electrons, atoms, and molecules to planets, universes, and even multiverses. At all levels, there is a dance. At all levels, the music comes from the dancers. At all levels, there is no such thing as a ‘missed step’. Dance the dance of creation. Re-know the music of creation. Become reacquainted. The music cannot be lost or covered—it is only heightened, expanded, and enjoyed.”

RESTRUCTURE WITH INFINITY
“For now, your body is the dancer of your being. Let your body know the freedom of the dancing. Here, your frequencies reorganize to be able to know this space primarily. Your body is restructuring to the symphony here and to the dance itself. This is not just in your body. You may find your beingness in a much-expanded space. Your aura, and even beyond your aura, is beginning to be restructured. You are more fluid, more spontaneous, and more at ease with spontaneity, with infinity.”

DANCE OF ALLNESS
“Spend time in Shamballa. When you spend more time in truth, the bridges of untruths go unused and fall into disrepair. From this space, you can then live a full, individual life as a dancer. You will not give up any of your uniqueness. The spontaneous movement of you – your dances and steps – fulfill the dance. Nothing is lost as you gain the dance of allness.”

KNOW SPONTANEOUSLY
“Allow yourself to let go of all sensations that you’ve become used to in meditations. Move only with the music, the movement, the interaction of knowingness from the whole. Know spontaneously, without words or sensations. Know truth. Know wholeness. Know allness. Know it physically. There is absolutely no hierarchy, exclusion, polarity, or duality in this dance – absolutely none. This dance could not exist with any of those lower attributes.”

DANCE FREELY
“Dance. Let the movement flow through you. Bypass thinking as you interweave together in spontaneous, delightful, perfection. You are the dance, the music and the stage: the sum total of all the movement and all the dancers. Be liberated now from any limitations of individuality. Do this while maintaining the glory of each unique expression of creation.”

INFINITE DANCERS
“Imagine that you are dancing with other masters on a huge and infinite stage. As the music changes, more dancers of very different qualities join the dance. As your mastery grows, your perceptual awareness expands. You enjoy how other dancers float and move along the dance floor. Together, you as dancers are able to become expanded and engaged.”

EXPANDING CONSCIOUSNESS ITSELF
“Consciousness is expanding even the possibilities of consciousness itself. The awareness or realization of consciousness is expanding more on Earth than has ever been possible. Earth is a hot spot where consciousness can expand. This gives you the ability to dance through dimensions. You have picked this because you are ultimate dancers, creators.”

DANCE THROUGH DIMENSIONS
“Dance through dimensions! In your dancing, you create the dimensions through which you dance. Create a relationship in communication with every part of the whole. The wholeness of every dance that you do — every move and every pirouette — changes existence rapidly. Your consciousness is ascending and expanding through your dances.”

<>

Klass 6 – Jacobi Redel Üksolekusse

PILLAR OF LIGHT
“Feel into and remember the quality of life that you *are*. This may not be where you live. It certainly is not where your mind lives. The quality of light you now hold is the quality of you. This light is the core of your being. As you sense more etheric qualities of this light, you work more as a master. This etheric light body enables you to visit those in need. You facilitate reconciliation—not the small you but the Greater You. This Greater You is already reconciled and illumined. It and you hold that pillar of light. This pillar of light is of the greatest service to others.”

ETERNAL RADIANCE
“Perhaps you’ve considered radiance from a combative stance of ‘having to change the world’. This perceived separation has had its hay-day. You are moving back to a healed perception and Shamballa Consciousness is yet another step in that journey. Move from the separation, and radiate with this dance of being that the world is. Oneness – eternity – has never been broken apart.”

RADIANT HEARTS
“Notice how the radiance of your heart may have shifted. In the past perhaps you felt a strong, fighting radiance. Perhaps you felt a need to blast open darkness. Now, feel your radiance as calm and soft. There is no fighting of darkness; no illuminating that which is dark. There is a soft knowing. Your radiance encompasses the dark and the light.”

ETERNAL ONENESS
“Let us say that the Earth and humanity have been on a pendulum swing from unity to separation. Now, all that you are and all that consciousness has served is moving from separation to unity. It holds the color and the celebration of the separation. It holds, too, the knowingness, the stillness, and the eternal wellspring of oneness.”

ASCENSION IS UNITY
“Ascension is ultimately unity. Since history began, you as individuals, Jacob and his ladder, the Stairway to Heaven, etc, have been on individualized uphill climbs to ascension. Repurpose this stairway so that you begin to know unity. You slip easily now, down the stairway to separation and up to the starting point of unity. Unity holds separation far more easily than separation can grasp unity.”

ROOT AS ONE
“Center on your feet; a long way from where you usually live in your head. Pull more attention to your feet. Notice that on the way, your body and your legs fill out. They become real. It is your feet that touch the Earth. It is the Earth that touches others’ feet. Feel your feet as your roots to the Earth, and feel those roots as one organism. Know that those roots go up to the feet of every other human. We share the same roots. Each human is a leaf, a branch, of the same tree of life.”

STAIRWAYS TO THE HEAVENS
“Your Bible references Jacob’s Ladder or Stairways to Heaven. From separation, it is difficult to take a ladder or to find the stairways to unity. Imagine that Jacob’s Ladder is not important for the act of Jacob going up the ladder, or for the motions of angels following the ladder to the heavens. Place yourself in this eternity. In the wellspring of unity, you find this ladder. The ladder may speak to ‘you’ as a seemingly separated being, though you can only find it from a place of unity.”

DEEPENING FULFILLMENT
“We often ask you to expand. Now, we ask you to deepen. As you deepen, add fulfillment for connected qualities. Continue to deepen. Connect with roots through your feet and up through the feet of all humans. Deepen into a depth of fulfillment and find an eternal wellspring. Connect with this and feel the sense of eternity. The wellspring defines fulfillment. In this eternity, your needs are impossible. It is the spring – the source – of fulfillment.”

<>

Klass 5 – Maailma Rahu ja “Nägemine” Südame kaudu

ARMASTUSE VÄGI
“Inimesed on sotsiaalsed olendid, kuigi te maskeerite end edukalt kui individualiste. Seetõttu on füüsiline kontakt ja sotsiaalne suhtlus tingimuseks üksolemisse ärkamisel. Ühiskondliku läbikäimise aluseks on mõtted “sa oled mu vend, sa oled mu õde, mina olen sina”. Teie olete juhid liikumises, mis võtab tagasi hinge, iseenda, väe, teadmise, enesejuhatuse, intuitsiooni. See põhineb armastusel, mitte madaldaval hirmul. Te olete täheseemned ja teenäitajad.”

SINU KÕRGEM MINA TEAB
“Sotsiaalsed normid on põhjustanud tohutu liikumise eemale intuitsioonist ja enesejuhatusest. See on olnud nii tugev, et inimeste ühendus oma sisemise juhtimisega on praktiliselt kustutatud. Siiski olete te öelnud: “Nüüd aitab!” Me oleme ärkamas. Me liigume tagasi oma jõu poole. Meie enesejuhatus, iseteadvus ja kõrgem mina teab, et sellel avaramal tasandil olete teie kõik mina.”

VAJAMISE LÕPP
“Ärge tooge oma vajadusi Shamballa teadvusse, sest see on koht vajamise lõppemiseks. Mida rohkem siin olete, seda enam teie vajadused haihtuvad. Teie perspektiiv teiseneb üksolekuks. Tervendus sünnib lihtsamini. Praegusel momendil ei anna me edasi Shamballas tervendamise tehnikaid.Mõistke, et Shamballa teadvus on juba loomupäraselt tasakaalus, terviklik, ja terve. Kui sinna liigute, saate osaks sellest.”

MUUTUGE SHAMBALLA TEADVUSEKS
“Alguses tundub Shamballasse minek nagu rännak, kus te viite oma teadvuse teise olekusse. Ärge olge siin kui turist, vaid SAAGE Shamballa teadvuseks. Selle teadvus on sama mis eluvoog, energia ja kohene manifestatsioon. Shamballa teadvus on kõrgem tase, mis kaasab füüsilisuse. Mida enam te *olete* Shamballa teadvus, seda rohkem ‘õigsust’ hakkab juhtuma. Täiuslik tervis ja kiirgav heaolu on selles pühaduses olemisele keskendatuse nähtavad tulemused.”

SUUBUGE PÜHADUSSE
“Üks palve vormidest madalamal tasandil on soovimine või otsimine. Need igatsused on rohkem ego suunatud. Sellisel füüsise-põhjalisel tasandil olete te pühadusest eraldi. Suubuge pühadusse ja te märkate, et seal ei ole küsimusi ja vastuseid. Seal on ainult olemise ühtsus. Mida rohkem aega veedate Kõik Mis On ruumis, seda enam saate ise selleks ruumiks. Küsimusi ja vastuseid ei ole vaja. Seda tehakse sõnatult.”

PÜHADUS JA KÕIK MIS ON
“Ärge asetage pühadust endast väljaspoole. Maanduge Kõik Mis On pühadusse. Loomulikult tähendab see ka teid ennast. Palve on parim südamest tehtuna. Selles ruumis ei ole palvel küsimust. See ei palu juhatust. See on lihtsalt üks pühaduse ruumiga. Me loodame, et te tunnete seda – puhta palve tasandit, mis on kooskõlas kogu pühadusega, samas kohas nagu sügavaim meditatsioon. Teil ei ole tarvis “saavutada” pühadust. Tajuge seda, avage see, eemaldades loorid. Teadke seda natuke rohkem.”

PHYSICAL MANIFESTATION
“Shamballa Consciousness holds the physical manifestation of the intelligence of the universe. This is the manifestation of love, oneness, and non-separation. That feels quite different than where you have been on the pendulum; yet, you are the pendulum. You experience separation and oneness alike. This is the experience of you. It is exciting that the pendulum is moving back toward oneness, toward love. It doesn’t move because ‘it’s time to move’. It moves because consciousness sees itself so out of balance, just as the Earth is out of balance. Lead and manifest with love.”

WHERE LOVE MANIFESTS
“In Shamballa, love manifests form. The intelligence of the universe manifests in the physical world. For thousands of years, you have been operating in the physical world. You have been less connected to where love manifests. As a result, you have manifested polarity. You have manifested light and dark. You have manifested the swing of the pendulum onto separation. Now, you are moving onto the pendulum swing where you manifest out of the intelligence of the universe: Love.”

STRUCTURES OF LOVE
“We love the idea that Shamballa is where the Will of God is known. Understand: you are also God. Shamballa carries a greater will in the masterful intelligence of the universe. Universal intelligence is woven into, and connects with, the structure of love. How love outpours and how love manifests is the consciousness of Shamballa.”

<>

Klass 4 – Me Peame Shamballasse Minema Kõik Koos

KOKKU SULANDUVAD REAALSUSED
“Kui kõrgem Shamballa teadvus on saavutatud ainult teie valgusekehas, jääb see eeterlikuks kuningriigiks, mida külastada meditatsioonide käigus. Inimkonna taasärkamise Kuldsel Ajastul viime me Shamballa uuesti tasakaalu füüsilisse maailma. Me sulandame spirituaalsed reaalsused füüsiliselt teie 3D maailmaga kokku. See ei juhtu nende reaalsuste tihenemisega, vaid TEIE toote oma tiheduse kõrgematesse sfääridesse. Te ise avate tavalise maise teadvuse väravaid neisse kõrgematesse reaalsustesse.”

METAMORFOOS
“Kujutle teekonda, kuidas päevakoerast saab liblikas. Mingis mõttes on selle olendi teadvus, kellest saab liblikas, väljaspool füüsilist reaalsust. Samal ajal on liblika kehas olemas teadlikkus. See teadlikkus võimaldab päevakoeral liblikaks moonduda. See teadlikkus on tema kõrgem mina. Teil on oma Shamballa kehast olemas samasugune teadlikkus. Teie kõrgem mina ei ole keha sees. See asub avaramas maailmas ja paneb teadlikkuse teie füüsilisse kehasse – nagu teadlikkus, mis asub päevakoera sees. Need on üks ja seesama teadvus.”

TERVIKLIKKUS
“Kui maailm on ärkamas oma terviklikkusse, on eraldatuse pimedus rohkem esileküündiv. Te olete siin väga tumedal ajastul. Inimkond on eraldunud Maast ja maavaimudest. Te olete eraldunud ajast, unustades austada tulevikku sama palju kui minevikku. See eraldatus on põhjustanud katkimineku. Eraldatus üksolemisest jätkab lagunemist ja kildudeks purunemist, ja selle mõranemise alt sünnib ühtsusest arusaamine. See teadmine pole kunagi kaduda saanud – on vaid rööbastelt maha jooksnud. Kuigi terviklikkus on looride taha peidetud, ei saa inimkond oma pühalikkust kaotada.”

OLGE RAHUS OMA VALGUSES
“Teie Pühad: mõistke, et ainus erinevus teie ja suurte meistrite ning olendite vahel on teadmine, et nad on suur meister ja olend. Teie olete, aga teile on see endiselt tundmatu. Istuge Shamballas ja tunnetage, et te olete oma armastus, oma meisterlikkus, oma ühendatus. Tajuge oma teadmise magnetismi. See magnetism kutsub esile teie ärkamise. Te ei võitle enam, et seda saavutada või teostada. Olge rahus oma valguses.”

KÕIKE-TEADEV ÜKSOLEMINE
“Te ei ole üksi. Te ei ole kunagi üksi olnud. Teid ei ole unustatud. Kõrgemad olemid, täheolendid ja meistrid on teiega alati ühenduses olnud. Nad on teid palju kordi oma tee peale tagasi toonud. Teie omakorda toimite nagu mini-meistrid nende jaoks, kes järgnevad. Inimkond on osake Kõike-Teadvast Üksolekust. Nii palju läbikukkumisi kui poleks ka olnud, nii palju vigu kui inimkond ka poleks teinud, te ei saa kaotada oma pühadust. Te ei saa oma pühadust kaotada. Te olete teatanud oma juhendajatele ja universumile, et olete üles ärkamas. Tulemusena liigub teie poole nii palju abiväge.”

<>

Klass 3 – Multidimensionaalsesse Aega Jõudmine

KÕRGEMAD KVANDID
“Paljud teist on ankurdanud kõrgemate kvantide aja, mustrid ja energiad. Sellesse kõrgemasse dimensiooni viimiseks rõhusime alguses kaosele, et teid väravast läbi tuua. Nüüd kus te siin olete, leiate selle lihtsalt lõdvestudes. Alati taanduge, lõdvestuge ja püüdke vähem. Väli toetab teid.”

MULTIDIMENSIONAALNE AEG
“Teie tavamaailmas on aeg lineaarne. See liigub edaspidi ja tagurpidi. Muutke seda ajutiselt. Tunnetage oma minevikku ja tulevikku käesolevas hetkes. Tooge kohale kõikide minevikkude ja kõikide tulevikkude tunnetus praegusesse hetke. Koondage kokku nii palju ajajooni, et te ei jõua enam hoiduda sisemisest plahvatusest. Aeg ja teie kogemus sellest teeb kvanthüppe ning organiseerub erineval tasandil. Meie nimetame seda multidimensionaalseks ajaks.”

TEADLIK IDENTITEET
“Avatar on märgatav teadvuse hoidla, mis on jagamatu ja põhineb tihedusel. Vaatle avatare kui ajutisi konteinereid teadvuse osade jaoks, mis omavad identiteeti nagu teie. Avatar tuvastab ennast sinu või minuna, või MARKi või Jonettena, või kellegi teisena. See tähendab, et avatar on ka jagunenud hoidla: teie Maa avataril on füüsiline keha, mis põhineb 3D tihedusel. Teie Kõrgema Mina avataril on eeterkeha, mis põhineb Shamballa tihedusel. See on palju vähem tihe kui 3D maailm.”

TAIPAMISED
“Kui taipamised tulevad, siis te protsessite seda, kirjeldate seda ja kirjutate selle üles. Te mõtlete: “Pühade vahe, kust ma peaksin alustama?!” Selline on praegu lineaarne kogemus. Teadke, et kõik taipamised ja kogu tarkus on teie sees. See ei lahku kunagi; te ei saa seda lineaarselt käsitleda. Mida rohkem te eksisteerite ja ärkate Shamballa teadvuses, seda vähem olete 3D ja lineaarne. 3D, lineaarsus ja multidimensionaalne aeg segunevad ning pole üldsegi frustreeriv neid ühes ruumis kogeda. See on meie esimene katsetus. See on Shamballa avastamine. Me ei ole selles veel meistrid.”

VAADELGE AVATULT
“Vaatlemine on kõige tähtsam, mis puudutab teie õppimist ja olemist. Mida rohkem te lahkute identiteedist – eemale “olemast” oma arvamused, seda voolavamaks teie märkamine muutub. Siis saate te vaadelda erinevatest nurkadest ja lõpuks jälgite samaaegselt igast kohast. See viib teid kindlasti füüsilisest maailmast välja otse Meisterlikkuse maailma. Meisterlikkuse võtmeomadus on avanemine vaatenurkade mitmekülgsusele arvukates dimensioonides.”

ORGANIZING PATTERNS
“From your heart space, you are already connected to your higher avatars and to the higher matrices in Shamballa. Sense a radiation of light, love, and patterns from this heart space. While you may not see patterns, intend that this light and love has an organizing, soothing principle. This pattern is very much akin to nature in its extremely healthy states.”

HARMONIZED PATTERNS
“Imagine being deep in the woods or watching a beautiful sunset. The calmness you feel is a harmonizing pattern. Touch it. Feel into that feeling and you can send it out with your intention alone. When you connect this feeling to your heart, you are automatically centered on Earth in the higher dimensions. Feel light. Feel love. You needn’t consider patterns of joy or harmony – they automatically flow with this light and love. These patterns and waves carry intelligence. They are not simply wave-like frequencies. They bring healing, balance, and harmony.”