Shamballa teadvuse tekstid/tõlked

MARK on 2020. aasta sügisel hakanud rääkima Shamballa teadvusest 11. dimensioonis. Ingliskeelset materjali leiab Jonette Crowley kaudu, aga siia teeme tõlgitud materjalide kogumiku.

Nagu ikka, annab MARK sõnumeid koos energiaga, nii et lugemine muudab samal ajal ka Sinu energiavälja. Me justkui teaksime seda kõike, kuid sellegipoolest viib ta meid järjest uute energeetilis-magneetiliste väravateni, aitab neid selgemalt teadvustada ja tunnetada.
Head Shamballa* rännakut!
*
Šambala mütoloogilise mõiste kohta loe rohkem Vikipeediast.

11D – SHAMBALLA TEADVUS, I OSA: AVASTAMINE

<>

Klass 5 – Maailma Rahu ja “Nägemine” Südame kaudu

ARMASTUSE VÄGI
“Inimesed on sotsiaalsed olendid, kuigi te maskeerite end edukalt kui individualiste. Seetõttu on füüsiline kontakt ja sotsiaalne suhtlus tingimuseks üksolemisse ärkamisel. Ühiskondliku läbikäimise aluseks on mõtted “sa oled mu vend, sa oled mu õde, mina olen sina”. Teie olete juhid liikumises, mis võtab tagasi hinge, iseenda, väe, teadmise, enesejuhatuse, intuitsiooni. See põhineb armastusel, mitte madaldaval hirmul. Te olete täheseemned ja teenäitajad.”

SINU KÕRGEM MINA TEAB
“Sotsiaalsed normid on põhjustanud tohutu liikumise eemale intuitsioonist ja enesejuhatusest. See on olnud nii tugev, et inimeste ühendus oma sisemise juhtimisega on praktiliselt kustutatud. Siiski olete te öelnud: “Nüüd aitab!” Me oleme ärkamas. Me liigume tagasi oma jõu poole. Meie enesejuhatus, iseteadvus ja kõrgem mina teab, et sellel avaramal tasandil olete teie kõik mina.”

VAJAMISE LÕPP
“Ärge tooge oma vajadusi Shamballa teadvusse, sest see on koht vajamise lõppemiseks. Mida rohkem siin olete, seda enam teie vajadused haihtuvad. Teie perspektiiv teiseneb üksolekuks. Tervendus sünnib lihtsamini. Praegusel momendil ei anna me edasi Shamballas tervendamise tehnikaid.Mõistke, et Shamballa teadvus on juba loomupäraselt tasakaalus, terviklik, ja terve. Kui sinna liigute, saate osaks sellest.”

MUUTUGE SHAMBALLA TEADVUSEKS
“Alguses tundub Shamballasse minek nagu rännak, kus te viite oma teadvuse teise olekusse. Ärge olge siin kui turist, vaid SAAGE Shamballa teadvuseks. Selle teadvus on sama mis eluvoog, energia ja kohene manifestatsioon. Shamballa teadvus on kõrgem tase, mis kaasab füüsilisuse. Mida enam te *olete* Shamballa teadvus, seda rohkem ‘õigsust’ hakkab juhtuma. Täiuslik tervis ja kiirgav heaolu on selles pühaduses olemisele keskendatuse nähtavad tulemused.”

SUUBUGE PÜHADUSSE
“Üks palve vormidest madalamal tasandil on soovimine või otsimine. Need igatsused on rohkem ego suunatud. Sellisel füüsise-põhjalisel tasandil olete te pühadusest eraldi. Suubuge pühadusse ja te märkate, et seal ei ole küsimusi ja vastuseid. Seal on ainult olemise ühtsus. Mida rohkem aega veedate Kõik Mis On ruumis, seda enam saate ise selleks ruumiks. Küsimusi ja vastuseid ei ole vaja. Seda tehakse sõnatult.”

PÜHADUS JA KÕIK MIS ON
“Ärge asetage pühadust endast väljaspoole. Maanduge Kõik Mis On pühadusse. Loomulikult tähendab see ka teid ennast. Palve on parim südamest tehtuna. Selles ruumis ei ole palvel küsimust. See ei palu juhatust. See on lihtsalt üks pühaduse ruumiga. Me loodame, et te tunnete seda – puhta palve tasandit, mis on kooskõlas kogu pühadusega, samas kohas nagu sügavaim meditatsioon. Teil ei ole tarvis “saavutada” pühadust. Tajuge seda, avage see, eemaldades loorid. Teadke seda natuke rohkem.”

<>

Klass 4 – Me Peame Shamballasse Minema Kõik Koos

KOKKU SULANDUVAD REAALSUSED
“Kui kõrgem Shamballa teadvus on saavutatud ainult teie valgusekehas, jääb see eeterlikuks kuningriigiks, mida külastada meditatsioonide käigus. Inimkonna taasärkamise Kuldsel Ajastul viime me Shamballa uuesti tasakaalu füüsilisse maailma. Me sulandame spirituaalsed reaalsused füüsiliselt teie 3D maailmaga kokku. See ei juhtu nende reaalsuste tihenemisega, vaid TEIE toote oma tiheduse kõrgematesse sfääridesse. Te ise avate tavalise maise teadvuse väravaid neisse kõrgematesse reaalsustesse.”

METAMORFOOS
“Kujutle teekonda, kuidas päevakoerast saab liblikas. Mingis mõttes on selle olendi teadvus, kellest saab liblikas, väljaspool füüsilist reaalsust. Samal ajal on liblika kehas olemas teadlikkus. See teadlikkus võimaldab päevakoeral liblikaks moonduda. See teadlikkus on tema kõrgem mina. Teil on oma Shamballa kehast olemas samasugune teadlikkus. Teie kõrgem mina ei ole keha sees. See asub avaramas maailmas ja paneb teadlikkuse teie füüsilisse kehasse – nagu teadlikkus, mis asub päevakoera sees. Need on üks ja seesama teadvus.”

TERVIKLIKKUS
“Kui maailm on ärkamas oma terviklikkusse, on eraldatuse pimedus rohkem esileküündiv. Te olete siin väga tumedal ajastul. Inimkond on eraldunud Maast ja maavaimudest. Te olete eraldunud ajast, unustades austada tulevikku sama palju kui minevikku. See eraldatus on põhjustanud katkimineku. Eraldatus üksolemisest jätkab lagunemist ja kildudeks purunemist, ja selle mõranemise alt sünnib ühtsusest arusaamine. See teadmine pole kunagi kaduda saanud – on vaid rööbastelt maha jooksnud. Kuigi terviklikkus on looride taha peidetud, ei saa inimkond oma pühalikkust kaotada.”

OLGE RAHUS OMA VALGUSES
“Teie Pühad: mõistke, et ainus erinevus teie ja suurte meistrite ning olendite vahel on teadmine, et nad on suur meister ja olend. Teie olete, aga teile on see endiselt tundmatu. Istuge Shamballas ja tunnetage, et te olete oma armastus, oma meisterlikkus, oma ühendatus. Tajuge oma teadmise magnetismi. See magnetism kutsub esile teie ärkamise. Te ei võitle enam, et seda saavutada või teostada. Olge rahus oma valguses.”

KÕIKE-TEADEV ÜKSOLEMINE
“Te ei ole üksi. Te ei ole kunagi üksi olnud. Teid ei ole unustatud. Kõrgemad olemid, täheolendid ja meistrid on teiega alati ühenduses olnud. Nad on teid palju kordi oma tee peale tagasi toonud. Teie omakorda toimite nagu mini-meistrid nende jaoks, kes järgnevad. Inimkond on osake Kõike-Teadvast Üksolekust. Nii palju läbikukkumisi kui poleks ka olnud, nii palju vigu kui inimkond ka poleks teinud, te ei saa kaotada oma pühadust. Te ei saa oma pühadust kaotada. Te olete teatanud oma juhendajatele ja universumile, et olete üles ärkamas. Tulemusena liigub teie poole nii palju abiväge.”

<>

Klass 3 – Multidimensionaalsesse Aega Jõudmine

KÕRGEMAD KVANDID
“Paljud teist on ankurdanud kõrgemate kvantide aja, mustrid ja energiad. Sellesse kõrgemasse dimensiooni viimiseks rõhusime alguses kaosele, et teid väravast läbi tuua. Nüüd kus te siin olete, leiate selle lihtsalt lõdvestudes. Alati taanduge, lõdvestuge ja püüdke vähem. Väli toetab teid.”

MULTIDIMENSIONAALNE AEG
“Teie tavamaailmas on aeg lineaarne. See liigub edaspidi ja tagurpidi. Muutke seda ajutiselt. Tunnetage oma minevikku ja tulevikku käesolevas hetkes. Tooge kohale kõikide minevikkude ja kõikide tulevikkude tunnetus praegusesse hetke. Koondage kokku nii palju ajajooni, et te ei jõua enam hoiduda sisemisest plahvatusest. Aeg ja teie kogemus sellest teeb kvanthüppe ning organiseerub erineval tasandil. Meie nimetame seda multidimensionaalseks ajaks.”

TEADLIK IDENTITEET
“Avatar on märgatav teadvuse hoidla, mis on jagamatu ja põhineb tihedusel. Vaatle avatare kui ajutisi konteinereid teadvuse osade jaoks, mis omavad identiteeti nagu teie. Avatar tuvastab ennast sinu või minuna, või MARKi või Jonettena, või kellegi teisena. See tähendab, et avatar on ka jagunenud hoidla: teie Maa avataril on füüsiline keha, mis põhineb 3D tihedusel. Teie Kõrgema Mina avataril on eeterkeha, mis põhineb Shamballa tihedusel. See on palju vähem tihe kui 3D maailm.”

TAIPAMISED
“Kui taipamised tulevad, siis te protsessite seda, kirjeldate seda ja kirjutate selle üles. Te mõtlete: “Pühade vahe, kust ma peaksin alustama?!” Selline on praegu lineaarne kogemus. Teadke, et kõik taipamised ja kogu tarkus on teie sees. See ei lahku kunagi; te ei saa seda lineaarselt käsitleda. Mida rohkem te eksisteerite ja ärkate Shamballa teadvuses, seda vähem olete 3D ja lineaarne. 3D, lineaarsus ja multidimensionaalne aeg segunevad ning pole üldsegi frustreeriv neid ühes ruumis kogeda. See on meie esimene katsetus. See on Shamballa avastamine. Me ei ole selles veel meistrid.”

VAADELGE AVATULT
“Vaatlemine on kõige tähtsam, mis puudutab teie õppimist ja olemist. Mida rohkem te lahkute identiteedist – eemale “olemast” oma arvamused, seda voolavamaks teie märkamine muutub. Siis saate te vaadelda erinevatest nurkadest ja lõpuks jälgite samaaegselt igast kohast. See viib teid kindlasti füüsilisest maailmast välja otse Meisterlikkuse maailma. Meisterlikkuse võtmeomadus on avanemine mitmekülgsusele vaatenurkades arvukates dimensioonides.”